Print Thứ Tư, 08/12/2021 09:15 Gốc

Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỷ 2021-2026).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (8-10/12/2021), nội dung chủ yếu của kỳ họp: Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thành phố; thông qua Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; thực hiện một số nội dung khác theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết của Thành uỷ, của HĐND thành phố. Đây cũng là thời điểm sắp kết thúc năm 2021, năm mà đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân thành phố.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, với các kết quả nổi bật, toàn diện; vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả đạt được trong năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) của HĐND thành phố, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ khác trong những năm tới.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Kỳ họp thứ 4 là kỳ họp cuối năm đầu tiên của HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung kỳ họp bao gồm nhiều vấn đề quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 và cả giai đoạn 2022-2025.

Các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố được UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ và được các Ban HĐND thành phố thẩm tra theo quy định.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố thể hiện vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố; phát huydân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng, sát với tình hình thực tiễn; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri thành phố quan tâm; tập trung nghiên cứu, xem xét, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình Kỳ họp đã được HĐND thành phố thông qua,đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của của tri và nhân dân thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng bám sát các quy định của Trung ương cũng như thực tiễn của thành phố, có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống của người dân như: Nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh cục bộ giá đất một số vị trí, tuyến đường trong bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố; tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác…

Để kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XVI thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố thực hiện tốt một số nội dung: các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2021; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó, nhất là các nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình cụ thể của thành phố để nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND thành phố quyết nghị, bảo đảm khách quan, phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thành phố, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Quang cảnh kỳ họp.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐND trung đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND thành phố; chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; tăng cường giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế; tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đáng khả thi.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã có những quyết sách rất quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 35/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Với Nghị quyết này, thành phố được thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đồn chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách trong năm 2022.

Để các Nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các sở, ngành thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỷ 2021-2026)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác