Print Thứ Năm, 12/12/2019 17:13 Gốc

Sáng 12/12, HĐND quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 14 nghe báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 12 – 13/12/2019; các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kết quả thực hiện chủ đề năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 của quận; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND quận; nghe báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia nội dung kỳ họp thứ 14; nghe báo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án Dân sự quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội, Ban Pháp Chế; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu HĐND quận tại Kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND quận, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội chủ yếu của quận tiếp tục có chuyển biến tích cực. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đều hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đã đề ra; hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, 16 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình công tác năm 2019. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý ước đạt 211.020 triệu đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm, bằng 104,76% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.250.920 triệu đồng, bằng 100,08% kế hoạch năm, bằng 114,17% so với cùng kỳ; doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.663.310 triệu đồng, bằng 100,07% kế hoạch năm, bằng 111,09% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.251.782 triệu đồng, bằng 108,42% dự toán, bằng 115,84% so với cùng kỳ; trong đó một số khoản thu đạt cao như: thu tiền thuê đất đạt 116% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 144% dự toán. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có sự chuyển biến; tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm của thành phố như Dự án tại số 4 Trần Phú; cải tạo, xây dựng chung cư cũ cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác an sinh xã hội, chính sách cho người nghèo, ngưởi có công được quan tâm thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác giáo dục – đào tạo duy trì ở tốp đầu thành phố. Cải cách hành chính được triển khai tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác