Print Thứ Ba, 24/12/2019 14:38 Gốc

Sáng 24-12, HĐND quận Đồ Sơn khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; tờ trình về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quận năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quận năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019, tờ trình kế hoạch đầu tư công năm 2019; tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của quận; tờ trình về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa V cùng nhiều nội dung khác…

Theo báo cáo của UBND quận, năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn quận tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đạt được tiến độ kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2018, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong đó, 25/26 chỉ tiêu đạt tiến độ, kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15,79%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100,4% kế hoạch, tăng 23,7% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch đạt 108,33% kế hoạch, tăng 18,02% với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 101,8% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 101,5% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ…

Quang cảnh kỳ họp.

Được tiến hành trong 2 ngày 24,25-12, kỳ họp sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận các nội dung kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết về: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quận năm 2020; Dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020; Kế hoạch đầu tư công của quận năm 2020; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2020…

NP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND quận Đồ Sơn khóa V
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác