Print Thứ Hai, 17/07/2023 09:25 Gốc

Sáng 17/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, tại Kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và bổ khuyết các giải pháp quan trọng 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác, như: Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2045; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại thành phố; chính sách tặng quà của thành phố cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù nhân dịp các ngày Lễ, Tết hằng năm…

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, tại Kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu thảo luận thẳng thắn, nhận định khách quan, đầy đủ, toàn diện và thực chất về các kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố cuối năm 2023. Đồng thời phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, để đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời và bổ khuyết những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XVI giai đoạn 2024-2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố… Đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân thành phố; tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của Kỳ họp, thảo luận và quyết nghị thông qua các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy đánh giá cao HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã hoạt động rất tích cực, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả, nổi bật là: Công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp lần này khá chủ động, kịp thời, linh hoạt bổ sung nhiều nội dung quan trọng để phục vụ nhu cầu cấp thiết vì sự phát triển của thành phố; hoạt động giám sát trực tiếp hoặc thông qua các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố được tăng cường, đổi mới; nội dung giám sát trúng trọng tâm, được đông đảo cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm; qua giám sát đã phát hiện, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện để tháo gỡ những tồn tại hiện nay; công tác chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND thành phố và Hội HĐND cấp huyện ngày càng hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, 100% quận, huyện thực hiện kỳ họp số, kỳ họp không giấy tờ.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại của thành phố thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân tập trung thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của thành phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó khăn, cần sự nỗ lực lớn và giải pháp hiệu quả để hoàn thành.

Đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn, đi sâu, làm rõ tính khả thi, hiệu quả, phân tích, đánh giá tác động của chính sách khi áp dụng trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, công cụ hiệu quả để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhanh, giải phóng các nút thắt về thể chế, hạ tầng và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, quyết định ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tận dụng nguồn lực, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chiến lược để phát triển thành phố, mà gần nhất là các mục tiêu phát triển thành phố đã được đề ra theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tạo động lực mới phát triển thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy vai trò, khẳng định vị thế chính trị, pháp lý là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; tăng cường các hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri trực tiếp tại cơ sở để lắng nghe toàn diện, đầy đủ, trực tiếp ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với những vấn đề lớn, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, với mục tiêu vì lợi ích chung của thành phố và Nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát.

Đề nghị Đoàn ĐBQH, MTTQ và các đoàn thể chính trị cần tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động của HĐND và UBND thành phố, nhất là việc tham gia góp ý, giám sát, phản biện với tinh thần công tâm, khách quan, huy động sự tham gia vào cuộc của những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà trí thức nhằm nâng cao chất lượng của các nội dung kiến nghị; chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình tham gia, góp ý, giám sát, phản biện theo tinh thần Kết luận số 19 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi đại biểu HĐND thành phố, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình cần tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc, thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ở mức cao nhất, tạo động lực cho các năm tiếp theo và hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác