Print Thứ Tư, 11/12/2019 14:03 Gốc

Sáng 11/12, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp cuối năm thường niên của HĐND huyện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đặc biệt, Kỳ họp sẽ tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Thành phố; đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố; đồng chí Phạm Văn Thức, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Hải Phòng; đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố.

Đại biểu huyện có các đồng chí: Phạm Văn Lập, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Hương, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND huyện; Dương Thị Thập, UVBTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện diễn ra trong điều kiện nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện được thực hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng tác động đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thống nhất phát biểu, nêu được các vấn đề thiết thực, cụ thể, quyết nghị các nghị quyết sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2020. Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 đề ra. Thực chiện nhiệm vụ chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước và giải phóng mặt bằng – Cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã” được các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt cao và hoàn thành sớm so với dự toán giao. Công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ nét. Đến nay, toàn huyện đã có 35/35 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 02 tháng cuối năm, huyện đã thực hiện xây, sửa được 134 ngôi nhà cho người nghèo từ nguồn xã hội hóa. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội huyện còn một số tồn tại, hạn chế: sản xuất nông nghiệp gặp một số khó khăn như: diện tích trồng lúa tiếp tục giảm, dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng chỉ tiêu sản xuất ngành chăn nuôi. Việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, chương trình hỗ trợ xi măng làm đường thôn xóm còn chậm. Một số khoản thu về thu ngân sách đạt thấp. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhất là các dự án đô thị Bắc Sông Cấm, đường giao thông…

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Nhiệm vụ năm 2020 rất khó khăn, nặng nề đòi hỏi cả hệ thống chính trị quyết tâm cao hơn. Đồng chí lưu ý và đề nghị kỳ họp HĐND huyện tập trung các nội dung: thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hôi, thu ngân sách ngân sách nhà nước cần căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả; tìm ra nguyên nhân những tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục và thực hiện nhiệm hiệu quả. Tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 xã Gia Minh và Gia Đức. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Công tác đầu tư công đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư công sửa đổi, ưu tiên bố trí vốn các công trình cấp thiết.

Tại kỳ họp, HĐND huyện kiện toàn các chức danh chủ chốt theo quy định. Đồng chí đề nghị đại biểu thể hiện cao nhất ý thức chính trị trước đảng bộ và nhân dân huyện nhà, thể hiện đoàn kết thống nhất cao trong bầu chức danh HĐND, UBND huyện. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vì sự phát triển chung của huyện.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của HĐND huyện.

Trong chương trình làm việc, Kỳ họp đã thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Văn Vi do chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch HĐND huyện. Kết quả, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu. Đồng chí hứa sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu cao nhất để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, sức mạnh tập thể, gắn bó, hết lòng với nhân dân. Trước mắt tập trung các giải pháp hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tê – xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016-2020; chăm lo cho đời sống nhân dân đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn, đầm ấm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố, sự giúp đỡ của lãnh huyện, các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân huyện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh – xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương.

Tiếp đó, Kỳ họp đã thống nhất nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đối với đồng chí Nguyễn Huy Hoàng. Tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đồng chí Phạm Văn Lập, TUV, Bí thư Huyện ủy chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nhận nhiệm vụ mới.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đinh Đức Hạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện do nghỉ hưu theo chế độ quy định. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đoàn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã nghe Đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ XI HĐND thành phố khóa 15; báo cáo kết quả 02 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục mầm non huyện Thủy Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác…

Chiều nay (11/12) và sáng ngày 12/12, Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện sẽ tiếp tục được diễn ra với nhiều nội dung thảo luận tổ, chất vấn, trả lời chất vấn./.

Phòng VH&TT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác