Print Thứ Sáu, 22/11/2019 11:03 Gốc

Sáng 22/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Khai mạc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ năm 2019. Tham dự có đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Quang cảnh buổi Khai mạc

Cuộc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và bảo đảm tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập tiến hành với 4 nội dung cơ bản: Hội nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban Giám đốc triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành từ thời bình sang thời chiến. Ban Giám đốc thông qua Kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, đơn vị. Hội nghị xử lý tình huống phòng tránh, khắc phục hậu quả khi địch tiến công hoả lực.

Các đại biểu dự tại cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vì vậy, Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở xác định nhiệm vụ diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2019; đồng thời xác định đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, toàn diện của Sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; năng lực làm tham mưu của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở; khả năng tổ chức chỉ đạo, hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái về quốc phòng và trong bảo đảm tác chiến phòng thủ.

Quang cảnh cuộc diễn tập

Để cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí Phạm Văn Thép, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đề nghị các đồng chí trong khung tập và các bộ phận tham gia thực hiện chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, chương trình và thời gian diễn tập; chủ động về nội dung, bám sát tình huống tập trong vận hành cơ chế, xử lý các phương án sát với điều kiện tình hình, khắc phục khó khăn; các nội dung diễn tập phải bảo đảm tính nguyên tắc, thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Sau diễn tập sẽ đánh giá đúng kết quả, trình độ, khả năng của từng cá nhân, đơn vị để rút kinh nghiệm chỉ đạo, bổ sung hoàn thiện các phương án bảo đảm tác chiến phòng thủ của Sở và quản lý tài liệu mật đúng quy định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác