Print Thứ Năm, 16/07/2020 11:14 Gốc

Sáng 16-7, Đảng bộ quận Ngô Quyền tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020÷2025 với sự tham gia của 192 đại biểu đại diện gần 12.000 đảng viên thuộc 88 chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận qua các thời kỳ.

Quang cảnh đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền khẳng định: Nhiệm kỳ 2015÷2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ quận Ngô Quyền lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá được Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22 đề ra. Quận hoàn thành 15/15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 6/15 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 1/15 chỉ tiêu hoàn thành sớm so với mục tiêu đề ra (chỉ tiêu giảm nghèo). Kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 7,54%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016÷2020 ước đạt 7.450 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011÷2015. Doanh thu các ngành dịch vụ do quận quản lý giai đoạn 2016÷2020 ước đạt 25.075 tỷ đồng, gấp 2,7 lần giai đoạn 2011÷2015, tốc độ tăng bình quân 20,5%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Quận huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển đặc biệt là huy động vốn ngoài Nhà nước; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016÷2020 ước đạt 29.460 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011÷2015. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt bình quân 8,2%/năm, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015÷2020 đạt 4.795 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2010÷2015 (tương đương với 2.183 tỷ đồng); tốc độ tăng thu thuế ngoài quốc doanh đạt bình quân 14%/năm, tổng thu ngoài quốc doanh giai đoạn 2015÷2020 đạt 2.523 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2010÷2015 (tương đương 1.362 tỷ đồng).

Đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến rõ nét theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội quận; công tác cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu dự đại hội.

Để đạt được những kết quả trên, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền luôn đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng học hỏi, tìm tòi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân; chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nghị quyết cấp trên phù hợp với đặc thù của quận; lựa chọn đúng, trúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Quận ủy cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua như: việc huy động các nguồn lực trong đầu tư phát triển kinh tế địa phương chưa tương xứng với tiền năng, lợi thế của quận; quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường có mặt hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm của thành phố và quận trên địa bàn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu; quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa, quảng cáo còn yếu; nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhất là đàu tư cơ sở vật chất trường, lớp chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa đồng bộ; một bộ phận cán bộ, công chức trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ…

Đồng chí Đinh Minh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo kiểm điểm của nhiệm kỳ.

Sau khi phân tích và chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, báo cáo cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Đó là phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng quận là trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố vào năm 2025, bảo đảm các tiêu chí đô thị loại 1, hướng tới các tiêu chí đô thị loại đặc biệt, đô thị thông minh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020÷2025, Đảng bộ quận Ngô Quyền xác định rõ mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng quận là trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố vào năm 2025, trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030”. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: quận phấn đấu tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm 85%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.955 tỷ đồng, mức tăng thu ngân sách bình quân đạt 11,5%/năm, riêng thu thuế ngoài quốc doanh tăng bình quân 16,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021÷2025 đạt trên 55.000 tỷ đồng; phấn đấu có trên 5.200 doanh nghiệp hoạt động; không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; kết nạp mới từ 900 đảng viên trở lên; hằng năm thành lập từ 2-3 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân…

Các đại biểu dự đại hội.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, quận xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; xây dựng quận là trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố. Tập trung phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Các đại biểu dự đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Minh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Quận ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 22, trình Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020÷2025 nêu rõ: Tập thể Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, lấy đó là động lực, mục tiêu để phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát với cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đều thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện quyết định các chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực công tác; luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền khóa 22 nghiêm túc nhận trách nhiệm trước đại hội về những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015÷2020.

Trong không khí dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia các ý kiến liên quan đến các nội dung trọng tâm như: một số giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2020÷2025…

(Tiếp tục cập nhật…)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020÷2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác