Print Thứ Sáu, 24/07/2020 10:28 Gốc

Sáng 24-7, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Dương lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc trọng thể với sự tham dự của 224 đại biểu chính thức đại diện cho 7.743 đảng viên ở 69 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh Quân khu Ba; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong huyện, đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc đại hội, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 trình đại hội. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, song với sự đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá đại hội Đảng bộ huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2015÷2020 đề ra. Trong đó, kinh tế phát triển toàn diện, tăng trưởng cao, có sự đột phá trên một số lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 15/15 chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra đầu nhiệm kỳ đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả vượt bậc. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 976,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 1,57%/năm, vượt 0,92% so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 981,4 tỷ đồng (năm 2015) lên 1.456,5 tỷ đồng, gấp 1,48 lần quy mô giá trị so với năm 2015. Thu ngân sách có bước đột phá, tăng cao so với nhiệm kỳ trước năm trước, bình quân giai đoạn 2015÷2020 tăng 16,7% so với dự toán thành phố giao. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.126,25 tỷ đồng (gấp 1,8 lần so với năm 2015). Trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 505,632 tỷ đồng (gấp 2,17 lần so với năm 2015)… Đến nay, 100% số xã của huyện đạt xã nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sau khi phân tích và chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, báo cáo nêu rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả cao mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghiệp, thương mại dịch vụ, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của thành phố. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh. Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên, huyện An Dương xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bố lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quản lý nguồn thu, chi ngân sách. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại để huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, phấn đấu trở thành quận công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2030; tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao mức sống dân cư.

Các đại biểu dự Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, huyện An Dương tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thủy sản và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới… phấn đấu đến 2025 diện tích trồng hoa, cây cảnh đạt 550 ha; sản xuất rau, quả đạt quy chuẩn an toàn thực phẩm đạt trên 800 ha. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển nền công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững và dịch vụ, du lịch, cảng thủy nội địa, logistics; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp…

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả phiên họp trù bị.
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 17, trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020÷2025. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015÷2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy luôn duy trì sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác của địa phương; thực hiện đúng các nguyên tắc hoạt động của Đảng, các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn bảo đảm cân đối giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng Đảng, giữa phát triển kinh tế văn hóa với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đổi mới phong cách lãnh đạo và điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết công việc nhanh, kịp thời, hiệu quả; đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội.

Trong không khí dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến các nội dung trọng tâm như: một số giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020÷2025; một số giải pháp nhằm “Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020÷2025; giải pháp phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện An Dương nhiệm kỳ 2020÷2025.

(Tiếp tục cập nhật…)

Tin: Tiến Đạt – Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác