Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:22

Với chủ đề “Xây dựng Hội Nông dân thành phố vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố lần thứ 9 có sự tham dự của gần 500 đại biểu, trong đó gần 300 đại biểu chính thức.

Đại hội sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 8 nhiệm kỳ 2013- 2018; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018- 2023. Kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân Hải Phòng nhiệm kỳ 2013- 2018. Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân Hải Phòng khóa 8 trình đại hội. Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Hải Phòng nhiệm kỳ 2018- 2023 và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

 
Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.Ảnh: Duy Lê

*Trước đó, chiều 25-8, diễn ra phiên họp thứ nhất với các nội dung chính: bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm 7 đồng chí do đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân Hải Phòng khóa 8, làm chủ tịch, bầu đoàn thư ký gồm 2 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí, thông qua chương trình, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ bầu cử đại hội. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó chủ tịch Hội Nông dân Hải Phòng khóa 8, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Báo Hải Phòng 26/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hải Phòng   lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác