Print Thứ Sáu, 23/10/2020 11:16 Gốc

Sáng ngày 23/10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã tổ chức Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hải Phòng năm 2020.

Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đ/c Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai mạc lớp tập huấn

Tới dự buổi Khai giảng có sự hiện diện của đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các phòng, ban cùng các cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành trực tiếp tham gia giải quyết, xử lý thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên máy tính các chức năng mới của Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Các nghiệp vụ bao gồm: Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-Văn phòng Chính phủ; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cụ thể việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, được trang bị các kỹ năng để thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp, xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đ/c Phạm Văn Hào, giảng viên hướng dẫn tập huấn

Năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối, liên thông Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, giúp lan tỏa và thay đổi thói quen và hành vi của các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai giảng lớp tập huấn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác