Print Thứ Hai, 26/09/2022 10:58 Gốc

Sáng 26/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Thành ủy Hải Phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3, lớp thứ 2) năm 2022.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức diễn ra trong 5 ngày, 80 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của thành phố sẽ được truyền đạt những chuyên đề như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng…

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Nội dung các chuyên đề trên nhằm cung cấp cho các học viên những nhận thức mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay của đất nước và thế giới; những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Từ đó, giúp học viên nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng quản lý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tai Lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Việc cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kiến thức là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược được Đại hội XIII đề ra và cũng là chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ này. Thành ủy Hải Phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức với nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, các học viên được giới thiệu nhiều nội dung quan trọng, có tính thời sự. Việc bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, tư duy lãnh đạo, quản lý điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, năng lực tổ chức, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cùng với đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên cần gương mẫu thực hiện tốt các quy định của lớp học, tham gia đầy đủ các nội dung được truyền đạt nhằm hoàn thành tốt chương trình toàn khóa.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3, lớp thứ 2) năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác