Print Thứ Sáu, 04/11/2022 21:15 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 332/TB-SGDĐT về Kết quả cuộc họp Hội đồng xét duyệt và đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022.

Được sự ủy quyền của Hội đồng xét duyệt và đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị, cá nhân để các đơn vị thông báo đến toàn thể học sinh, cha mẹ HSSV biết kết quả xét duyệt và đề xuất của Hội đồng về việc biểu dương HSSV xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022 như sau:

1. Kết quả tiếp nhận: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trình Hội đồng xét là: 171 hồ sơ của 171 HSSV, cụ thể:

1.2. Hồ sơ học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia: 70 hồ sơ.

. Giải quốc tế, khu vực các môn văn hóa do Bộ GDĐT tổ chức lựa chọn và cử đi: 0.

. Giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức lựa chọn và cử đi: 0.

. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Từ giải Ba trở lên có 66 hồ sơ (65 giải).

. Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51: Có 03 hồ sơ (03 giải).

. Cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức): 01 hồ sơ (giải Ba).

1.2. Hồ sơ sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc năm 2022:

. Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 48 (Tiếp nhận trực tiếp tại Sở GDĐT: 44 hồ sơ qua đường bưu điện: 04 hồ sơ).

. Số hồ sơ đảm bảo quy định: 44.

. Số hồ sơ không đảm bảo tiêu chí biểu dương: 04.

1.3. Hồ sơ học sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Hải Phòng đạt điểm cao và đỗ vào một trường đại học, học viện trong hoặc ngoài nước (Học sinh nộp hồ sơ thông qua trường Trung học phổ thông), cụ thể:

a/ Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 53, cụ thể:

. Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Trong các môn thi tốt nghiệp, học sinh có tổng điểm 03 môn thi bất kỳ đạt từ 29,35 điểm trở lên (điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, không tính điểm môn Ngoại ngữ được quy đổi để xét tốt nghiệp): 06 hồ sơ.

. Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Học sinh có điểm trung bình cộng của các môn thi tốt nghiệp: Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ đạt từ 8,75 điểm trở lên: 20 hồ sơ.

. Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Học sinh có điểm trung bình cộng của các môn thi tốt nghiệp: Toán học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ đạt từ 9,23 điểm trở lên: 27 hồ sơ.

b/ Số hồ sơ đảm bảo quy định: 53.

2. Hội đồng thống nhất tổng số lượng HSSV trình UBND thành phố biểu dương là: 167 học sinh, sinh viên. (Có danh sách kèm theo).

Tài liệu kèm theo:

1. Danh sách HSSV đạt giải Quốc gia, Quốc tế năm 2022.

2. Danh sách sinh viên thủ khoa năm 2022.

3. Danh sách học sinh thi tốt nghiệp đạt điểm cao.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả xét duyệt biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác