Print Thứ Ba, 04/06/2019 09:05

Ngày sách Việt nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã gặt hái được những thành công tốt đẹp. Đánh giá những kết quả đạt được, căn cứ trên báo cáo và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 141/BC-STTTT ngày 29/5/2019 về việc kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 3204/UBND-VX ngày 03/6/2019 về việc tổ chức đánh giá, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 01/02/2019 về Ngày Sách Việt Nam

Nội dung chi tiết, vui lòng tải toàn văn tại đây       di-3204-UBND-VX.signed.pdf

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)  năm 2019 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác