Print Thứ Hai, 27/04/2020 20:25 Gốc

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính vừa thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019.

Theo đó, Hội đồng thi đã tổ chức thi và hoàn thành việc chấm thi vòng 2 đối với kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019 theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả của Ban chấm thi, ý kiến thống nhất của Hội đồng tại cuộc họp ngày 27/4/2020, Hội đồng thi thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thặng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019.

Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản:

Thời gian: 15 ngày, kể từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 12/5/2020.

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, số 12 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời gian trên.

Xem kết quả tại file đính kèm dưới đây.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác