Print Thứ Hai, 20/04/2020 23:01 Gốc

Theo Công văn số 870/VP-NC1 ngày 15/4/2020 về kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung cụ thể đến các đơn vị liên quan.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, đưa công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện thành một trong các nội dung thực hiện thường xuyên bảo đảm đúng quy định của pháp luật góp phần bảo đảm mục tiêu và hiệu quả về chính trị, kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong phối hợp thực hiện. Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tư pháp tại xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao trình độ pháp luật, trách nhiệm trong thực hiện công tác cung cấp xác minh đối với người được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi họ về địa phương cư trú. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; các đơn vị Sở Tư pháp, Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác xác minh, lập hồ sơ xét, đề nghị và công tác xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 870-VP-NC1.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác