Print Thứ Tư, 09/10/2019 09:54

Theo con số thống kê, thành phố Hải Phòng có hơn 3 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 30 nghìn liệt sĩ, 25.095 thương, bệnh binh và trên 3 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hiện nay, toàn thành phố còn trên 10 nghìn liệt sĩ vẫn nằm lại các chiến trường trong cả nước và trên đất bạn; việc tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, với gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương; đồng thời là nguyện vọng thiết tha của thân nhân, gia đình liệt sĩ, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn“, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các quận, huyện. Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã có báo cáo số 315/BC-BCĐ ngày 4/10/2019 về kết quả rà soát, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Tổng số liệt sĩ trong toàn thành phố là 29.983 liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã có đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Quốc giai 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tiếp tục rà soát, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ quê quán Hải Phòng chưa được quy tập, hiện nay đang chôn cất tại các địa phương trong cả nước và thông tin về mộ liệt sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng làm cơ sở để địa phương tổ chức xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Tải về toàn văn Báo cáo của Ban chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả rà soát, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn TP. Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác