Print Thứ Sáu, 23/09/2022 09:00 Gốc

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đã có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 (đợt 1 lần 2) cho các thí sinh đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu tại kỳ thi sát hạch ngày 13/8/2022, địa điểm thi: Trường THPT Lê Quý Đôn, số 150 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 1.208 thí sinh.

. Tổng số thí sinh đạt kết quả cả 2 môn trên 70 điểm: 1.072 thí sinh.

. Tổng số thí sinh không đạt 70 điểm: 48 thí sinh.

. Tổng số thí sinh không tham gia thi: 88 thí sinh.

Đồng thời, Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cũng có Quyết định phê duyệt kết quả thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 (thi lại đợt 1 lần 1) cho các thí sinh đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu tại kỳ thi sát hạch ngày 13/8/2022, địa điểm thi: Trường THPT Lê Quý Đôn, số 150 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng:

. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi lại: 122 thí sinh.

. Tổng số thí sinh đạt kết quả cả 2 môn trên 70 điểm: 89 thí sinh.

. Tổng số thí sinh không đạt 70 điểm: 04 thí sinh.

. Tổng số thí sinh không tham gia thi: 29 thí sinh.

Giao Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng); Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản; Hiệp Hội Bất động sản Hải Phòng thông báo kết quả đến thí sinh, thực hiện việc cấp chứng chỉ đối với thí sinh đạt kết quả cả 2 môn trên 70 điểm có tên trong danh sách nêu trên theo đúng quy định.

Tài liệu kèm theo:

1. Quyết định số 600/QĐ-SXD ngày 20/9/2022.

2. Quyết định số 601/QĐ-SXD ngày 20/9/2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố năm 2022 (đợt 1 lần 2)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác