Print Thứ Năm, 04/08/2022 08:10 Gốc

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tiến hành trong 01 ngày, ngày 22/7/2022. Với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân huyện An Dương nghe báo cáo, thảo luận, chất vấn và quyết định các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2022; Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2022; Quyết định chủ trương đầu tư 38 dự án; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 huyện (lần 2); Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2022 (lần 3); Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2023; Thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX đã thông qua 55 Nghị quyết, gồm:

1. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện.

2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021.

3. Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

4. Thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. 38 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 38 dự án (Trong đó: 08 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông; 18 dự án xây dựng cơ sở vật chất các trường học; 11 dự án xây dựng nhà văn hóa thôn; 01 dự án cải tạo, nâng cấp Đình).

Danh sách 38 dự án:

(1). Xây dựng nhà lớp học và phòng chức năng trường Mầm non Đồng Thái khu trung tâm (đơn nguyên 1).

(2). Xây dựng bếp ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Quốc Tuấn.

(3). San lấp mặt bằng, xây dựng nhà hiệu bộ, chức năng và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo bếp ăn trường Mầm non Quốc Tuấn.

(4). Xây dựng nhà hiệu bộ, bếp ăn khu trung tâm; Xây dựng bếp ăn, sân chơi, tường bao khu Tỉnh Thủy Trường mầm non An Hòa.

(5). Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Trung học Cơ sở An Hòa.

(6). Xây dựng nhà đa năng trường Trung học Cơ sở An Hòa.

(7). Xây dựng nhà đa năng trường Trung học Cơ sở Đặng Cương.

(8). Xây dựng nhà lớp học 03 tầng 12 phòng trường Trung học cơ sở Đặng Cương.

(9). Xây dựng nhà đa năng, nhà vệ sinh và cải tạo sân trường Tiểu học Hồng Thái.

(10). Xây dựng bếp ăn bán trú trường Tiểu học Hồng Thái.

(11). Xây dụng nhà lớp học (đơn nguyên 2), hoàn thiện mái chống nóng nhà lớp học (đơn nguyên 1) trường Mầm non Hồng Phong.

(12). Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ khu Hạ Đỗ, sân chơi khu Hoàng Lâu trường Mầm non Hồng Phong.

(13). Xây dựng nhà đa năng trường Trung học Cơ sở Hồng Phong.

(14). Xây dựng nhà lớp học và các phòng chức năng Trường Mầm non Lê Thiện.

(15). Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Lê Thiện. 

(16). Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng trường Tiểu học Lê Thiện.

(17). Xây dựng nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học An Dương.

(18). San lấp mặt bằng, xây dựng nhà lớp học 2 tầng (móng 3 tầng) trường mầm non Lê Lợi.

(19). Cải tạo, nâng cấp đường thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương (Đoạn từ ngã 3 tiếp giáp trường Cao đẳng du lịch đến ngã tư đường trục xã).

(20). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc Lộ 10 đến khu dân cư Tiền Phong xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

(21). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ khu dân cư Tiền Phong đến đường trục xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

(22). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà trẻ Vĩnh Khê, xã An Đồng đến cống mương xã Đồng Thái, huyện An Dương.

(23). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đình Vĩnh Khê đến cầu mương Văn Cú xã An Đồng, huyện An Dương.

(24). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn đoạn từ Đình Nước đến thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương.

(25). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn đoạn từ Trạm bơm thôn Tân Thanh đến thôn Trại Kênh, xã Đại Bản, huyện An Dương.

(26). Cải tạo, nâng cấp tuyến đường dân cư giáp trường Trung học Phổ thông An Hải và tuyến đường từ bờ hồ Rế đến cuối xóm Trại, tổ dân phố 7, thị trấn An Dương.

(27). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Nhuận, xã An Hòa.

(28). Xây dựng Nhà văn hóa và hạng mục phụ trợ thôn Ngô Yến, xã An Hồng.

(29). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phạm Dùng, xã An Hồng.

(30). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong.

(31). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Tiên Sa, xã Hồng Thái.

(32). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Hòa Bình, xã Hồng Thái.

(33). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phí Xá, xã Lê Thiện.

(34). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Thắng Lợi, xã An Hưng.

(35). Xây dựng Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn.

(36). Xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Liên, xã Bắc Sơn.

(37). Xây dựng Nhà văn hóa thôn 3, xã Bắc Sơn.

(38). Cải tạo, nâng cấp đình Rướng thôn 3, xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hạng mục: Sân vườn, cổng, tường bao, công trình phụ trợ khác).

6. 07 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án (Trong đó: Điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quốc Tuấn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất).

Danh sách 7 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư:

(1). Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (Lần 3).

(2). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đầu Cầu thôn Tỉnh Thủy, xã An Hòa.

(3). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xứ đồng Cổng Trường thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong.

(4). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xứ đồng Máy Chai thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong.

(5). Xây dụng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đống Đáo thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn.

(6). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hạ 1, xã An Hưng.

(7). Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hạ, xã An Hưng.

7. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 (lần 2).

8. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2022 (lần 3).

9. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2023.

10. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Lân, Nguyên Uỷ viên Huyện ủy, Nguyên Trưởng phòng Tài Chính-Kế hoạch huyện.

11. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Lân.

12. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trần Dương.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 19/TB-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX (nhiệm kỳ 2021-2026)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác