Print Thứ Năm, 23/12/2021 18:32 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng kết hợp với UBND huyện An Dương vừa tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Lê Lợi với 4 khu đất tại các thôn Trạm Bạc, Lương Quy và Tràng Duệ; tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 6.767,94m².

Kết quả: Tại khu đất tại thôn Lương Quy: Diện tích trúng đấu giá 380,1m²; giá khởi điểm là 2.745.042.000 đồng; giá trị trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 6.600.000.000 đồng.

Khu đất tại thôn Trạm Bạc: Diện tích trúng đấu giá là 2.965,23m². Giá khởi điểm 10.551.260.700 đồng; giá trị trúng đấu giá là 27.500.000.000 đồng.

Khu đất tại thôn Tràng Duệ: Diện tích trúng đấu giá là 2.545,5m². Giá khởi điểm là 18.688.201.000 đồng; giá trị trúng đấu giá là 32.011.000.000 đồng.

Khu đất tại thôn Tràng Duệ: Diện tích trúng đấu giá là 886,1m². Giá khởi điểm là 3.667.082.900 đồng; giá trị trúng đấu giá là 7.900.000.000 đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức công khai, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá sẽ nộp 100% giá trị trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước./.

Phan Ánh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lê Lợi, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác