Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:56

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 2/10/2018 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2017.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2017 với tổng điểm tự đánh giá là 86/100 điểm, chỉ số đánh giá kết quả đạt 86%, xếp loại kết quả chung là khá.

Trong đó, các nội dung được đánh giá xếp loại tốt là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Rà soát, hệ thống hóa, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích và đa dạng sinh học của các khu vực biển và hải đảo; Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, giải quyết khiếu nại tố cáo. Các nội dung còn lại xếp loại khá.

haiphong.gov.vn 04/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo thành phố Hải Phòng năm 2017
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác