Print Thứ Năm, 15/10/2020 14:25 Gốc

A. KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã bầu 01 lần đủ 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí có tên sau đây:

B. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ.

I. Kết quả bầu cử Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI gồm 15 đồng chí:

II. Kết quả bầu Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, kết quả cụ thể:

1. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy khóa XVI.

2. Hội nghị đã bầu 02 Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, gồm các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

(2) Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

III. Kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 09 đồng chí:

IV. Bầu đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác