Print Thứ Tư, 22/04/2020 14:00 Gốc

Sau hơn 3 tháng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, từ đầu năm 2020 đến nay, hệ thống tại Hải Phòng tiếp nhận, xử lý 7.339 hồ sơ. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhiều tiện ích

Ngay sau khi có yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, thành phố hoàn thành 4 nhóm chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: tích hợp thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại; đăng nhập một lần; đồng bộ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và bố trí máy chủ bảo mật. Đồng thời, Hải Phòng thực hiện tích hợp 6 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cung cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, gồm: Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm nhập khẩu; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp đổi giấy phép lái xe và thủ tục khai sinh cấp xã.

Nhiều người dân tích cực kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp thành phố, huyện và xã trên địa bàn thành phố. Đây là căn cứ xây dựng quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính theo quy định.

Về những tiện ích khi giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chị Hoàng Hồng Nhung, thôn Do Nha, xã Tân Tiến (huyện An Dương) cho biết: “Qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, tôi thực hiện dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe rất nhanh gọn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp. Theo tôi, các dịch vụ tích hợp trên cổng quốc gia chú trọng vấn đề thanh toán điện tử để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp”.

Chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính

Để kết nối, chia sẻ thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn hóa, công khai 1.802 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố Phạm Hưng Hùng, Văn phòng UBND thành phố hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính vừa cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm đầy đủ, chính xác theo quy định. Cùng với đó, Văn phòng UBND thành phố vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến và những phản ảnh, kiến nghị qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đáp ứng nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông, và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến để thực hiện thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp thanh toán trực tuyến để thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Được biết sắp tới, những dịch vụ công đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia hướng tới thanh toán điện tử, nhất là những dịch vụ được thường xuyên sử dụng như: thu tiền phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nộp thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; kê khai và nộp thuế doanh nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; dịch vụ tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan; dịch vụ đăng ký cung ứng lao động; cấp phiếu lý lịch tư pháp….

Để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, thành phố vận hành hệ thống giám sát, kiểm tra, bảo đảm máy chủ bảo mật hoạt động ổn định. Hệ thống máy chủ bảo mật được đặt tại Trung tâm dữ liệu thành phố, được thiết lập kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua nền tảng Chính quyền điện tử thành phố và Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy chuẩn và giải pháp an toàn thông tin. Hệ thống thường xuyên được rà soát, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch công quốc gia chưa đồng bộ với các thủ tục hành chính, các bộ, ngành trung ương công bố. Ngoài việc vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, một số lĩnh vực vẫn phải vận hành các hệ thống do các bộ triển khai như: Khoa học và Công nghệ, Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư… Mặt khác, hiện nay chưa có hướng dẫn thống nhất việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, các bộ, ngành trung ương sớm hoàn thành kết nối các hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi để các địa phương vận hành thống nhất hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Văn phòng Chính phủ rà soát  việc chuẩn hóa thủ tục hành chính thực hiện từ các bộ, ngành trung ương, trên cơ sở đó hướng dẫn địa phương chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính của địa phương; đồng thời hướng dẫn thống nhất nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia để các địa phương căn cứ thực hiện.

Thanh Thủy – Ảnh: Trung Kiên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia: Người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác