Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:26

Nhằm mở rộng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động tiếp cận khách hàng và tổ chức Hội nghị quảng bá các sản phẩm tín dụng, kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Hai tháng đầu năm 2018, các Chi nhánh TCTD tổ chức 1 Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, kết nối với 4 khách hàng mới với số tiền cam kết cho vay đạt 50 tỷ đồng…

Cũng theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn khoảng 6-6,5%/năm và trung dài hạn khoảng 9-10,5%/năm.

Đối với sản xuất kinh doanh thông thường, khoảng 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn và 9,3-11%/năm đối với trung dài hạn.

Ước đến 31-3, dư nợ cho vay với lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 83% trên tổng dư nợ; dư nợ cho vay với lãi suất từ trên 10% chiếm tỷ trọng 17%/tổng dư nợ.

BH – Báo an ninh Hải Phòng 06/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết nối 4 khách hàng doanh nghiệp mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác