Print Thứ Bảy, 03/04/2021 15:27 Gốc

Thành ủy Hải Phòng ban hành Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, khóa XVI về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2021.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, khóa XVI (họp ngày 2/4/2021), sau khi xem xét và thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2021, Thành ủy kết luận:

Kết quả đạt được: Quý I năm 2021, trong bối cảnh phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn và phải chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thủ Tướng Chính phủ; với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và sự ủng hộ của Nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thành công trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, tạo những dấu ấn nổi bật: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 13,22%, gấp 2,95 lần bình quân chung cả nước (4,48%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 18,29%, gấp 3,2 lần cả nước (5,7%); Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,72 tỷ USD, tăng 25,15%; Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 33,93 triệu tấn, tăng 16,66%; Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; trong đó, thu nội địa đạt gần 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7%; thu hút 920,7 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,25 lần so với cùng kỳ năm 2020.