Print Thứ Hai, 19/12/2022 18:20 Gốc

Ngày 19/12/2022, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo về việc thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các Chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó xét báo cáo và đề xuất của Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất ý kiến như sau:

1. Tạm thời chưa thực hiện thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư: N1-N2 Lê Lợi, U19 Lam Sơn, Đ2 Đồng Quốc Bình và HH3-HH4 Đồng Quốc Bình trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND thành phố cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố.

2. Giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng thông báo nội dung trên tới các hộ dân thuê nhà tại các chung cư nêu trên.

Toàn cảnh Khu chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình.

3. Giao Sở Xây dựng: Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư: N1-N2 Lê Lợi; U19 Lam Sơn; Đ2 Đồng Quốc Bình; HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình giai đoạn 2022-2025 theo quy định, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành vào Kỳ họp gần nhất (dự kiến tháng 3-4/2023). Cùng với đó, tính toán và đề xuất UBND thành phố phê duyệt giá thuê nhà ở đối với các chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình và các khu chung cư: Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Kênh Dương, Đông Khê, Cát Bi; báo cáo UBND thành phố trong tháng 02/2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các Chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác