Print Thứ Sáu, 27/03/2020 10:51 Gốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến sau khi đi kiểm tra thực thế tại 6 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ thành phố ra vào bằng đường bộ, ngày 25-26/3/2020, đã có kết luận, chỉ đạo như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố về tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác