Print Thứ Hai, 18/03/2019 10:26

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Trường Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố tại cuộc họp triển khai Kế hoạch sô 41/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 về hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố năm 2019 và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2019

Đăng tải toàn văn di-111-TB-BCD.signed. Thông báo của PCT UBND TP Lê Khắc Nam

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam về hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác