Print Thứ Hai, 12/09/2022 14:30 Gốc

Ngày 10/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên biển tại địa bàn huyện Kiến Thụy.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và kế hoạch, phương án cắm phao tiêu khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép và nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Chủ tịch UBND thành phố kết luận, phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng do chậm trễ trong việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao không phép trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 6761/UBND-KS ngày 22/9/2021 và Thông báo số 26/TB-UBND ngày 21/01/2022.

Chủ tịch chỉ đạo các huyện thực hiện cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy-giai đoạn 1 (xung quanh 04 mỏ cát của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang, Công ty TNHH Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Kinh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý) từ ngày 22/9/2022.

Thời gian dự kiến thực hiện cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp nuôi ngao không phép: Giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Kiến Thụy từ ngày 10/10/2022; giai đoạn 2, trên địa bản huyện Kiến Thụy (gồm khu vực quy hoạch Cảng Nam Đồ Sơn và các khu vực còn lại) từ đầu năm 2023. Đối với diện tích khu vực biển khoảng 3.000ha đang lập quy hoạch để nuôi nhuyễn thể tại địa bàn huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030, từ đầu tháng 11/2022.

Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, điều chinh phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu đảm bảo diện tích nuôi ngao của các hộ nằm hoàn toàn trong phạm vi cắm phao tiêu và đảm bảo luồng vào để phục vụ việc khai thác khoáng sản cát diễn ra bình thường sau khi hoàn thành việc cưỡng chế. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Lãng, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm phao tiêu đối với các vị trí phao tiêu nằm trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Khẩn trương kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trong phạm vi khu vực cắm phao tiêu-giai đoạn 1, xong trước ngày 20/9/2022. Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự. Tiếp tục kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên các khu vực còn lại thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và chủ trương của thành phố trong việc di đời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép.

Phối hợp với 04 doanh nghiệp khai thác cát, chuẩn bị đầy đủ phao tiêu đề cắm xung quanh khu vực di dời các hộ đang nuôi ngao-giai đoạn 1 và xung quanh các mỏ cát.

Các phao tiêu để cắm xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ đang nuôi ngao phải đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc, đèn báo hiệu, có ghi chữ “Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy”. Các phao tiêu cắm xung quanh từng mỏ khai thác cát có ghi tên doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát. Vị trí làm nhà chòi bảo vệ dựng ở gần hàng phao xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ dân đang nuôi ngao, để thuận lợi cho công tác bảo vệ, trên từng nhà chòi bảo vệ làm biển và ghi chữ “Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy”.

Thành lập Tổ công tác để bảo vệ phao tiêu và nhà chòi bảo vệ kể từ khi bắt đầu thi công, cắm phao tiêu. Vận động xã hội hóa để thực hiện các công việc cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ và tổ chức trông coi.

Giao UBND huyện Tiên Lãng, khẩn trương kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao tại khu vực biển đang quy hoạch để nuôi nhuyễn thể tại địa bàn huyện Tiên Lãng, giai đoạn 2022-2030 (khoảng 3.000ha) xong trước ngày 01/10/2022. Chuẩn bị phao tiêu và đề xuất kế hoạch, phương án, vị trí cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ tại khu vực 3.000ha nêu trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/9/2022.

Khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự.

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, tăng cường lực lượng, tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về gây rối trật tự, lập hồ sơ ban đầu chuyển về Công an thành phố xử lý theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp luồng vào không đảm bảo để phục vụ việc khai thác khoáng sản cát sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Giao Công an thành phố, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng xử lý các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ. Phối hợp với Công an các tỉnh bạn có các hộ dân đang nuôi ngao trên địa bàn thành phố để nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an các quận, huyện nắm bắt tình hình đối với các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với huyện Kiến Thụy đảm bảo an ninh trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, UBND huyện Kiến Thụy xác định lại phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu-giai đoạn 1 tại huyện Kiến Thụy.

Chủ tịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát trong phạm vi khu vực cắm phao tiêu-giai đoạn 1 phối hợp và hỗ trợ huyện Kiến Thụy thực hiện các nội dung trên.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 522/TB-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên biển tại địa bàn huyện Kiến Thụy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác