Print Thứ Năm, 05/10/2023 19:05 Gốc

Sáng 05/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa và nghe báo cáo việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Cùng dự có Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp; đại diện Tập đoàn Vingroup-Công ty CP.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc làm việc.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên báo cáo tại Văn bản số 550/BC-UBND ngày 05/10/2023 và quận Ngô Quyền báo cáo tại Văn bản số 599/BC-UBND ngày 05/10/2023, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau:

1. Đối với Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân Phi Liệt tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên

Nghĩa trang Nhân dân Phi Liệt tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Đây là dự án đầu tư công phục vụ nhu cầu mai táng của nhân dân trên địa bàn thành phố, để thực hiện chủ trương lớn của thành phố là đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải trong thời gian tới.

Qua kiểm tra thực tế thấy có một số hộ dân tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, tuy nhiên đây là khu vực dân cư xã Lại Xuân còn có nhiều khó khăn, vì vậy có thể xem xét hỗ trợ vật kiến trúc đối với một số trường hợp vi phạm nêu trên để ổn định cuộc sống.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể về nguồn gốc đất đai, thời điểm vi phạm, hoàn cảnh từng gia đình; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ khác đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Đối với khu vực đất giáp Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa đường Puma Energy Việt Nam tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Kiểm tra tại khu vực thu hồi đất của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Đây là khu vực Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Qua kiểm tra thực địa thấy Công ty TNHH My Sơn có một số dấu hiệu sai phạm sau: Tự ý sử dụng đất, tự ý xây dựng nhà, xưởng sản xuất trên đất công, không có giấy phép xây dựng; Công ty không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm gạch không nung và các chứng từ nộp tiền thuê đất. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thực hiện trình tự, thủ tục thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tiến hành truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai và số lợi bất hợp pháp khác đối với Công ty TNHH My Sơn theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp không tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm và không nộp các khoản tiền nêu trên, tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét quy trình sản xuất; công bố chất lượng sản phẩm đối với gạch không nung và các sản phẩm khác do Công ty TNHH My Sơn sản xuất; nếu sai phạm xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

3. Đối với khu vực mặt bằng phục vụ thi công hạng mục cầu Máy Chai tại quận Ngô Quyền:

Kiểm tra tại khu vực mặt bằng phục vụ thi công hạng mục cầu Máy Chai.

Đây là công trình giao thông do Tập đoàn Vingroup-Công ty CP đầu tư xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý để sử dụng chung cho xã hội. Qua kiểm tra tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Hiền Trang cho thấy có một số dấu hiệu sai phạm sau: Cả hai doanh nghiệp đã tự ý sử dụng đất, tự ý xây dựng nhà, xưởng sản xuất và kho hàng trên đất công, không có giấy phép xây dựng; cả hai doanh nghiệp không cung cấp chứng từ nộp tiền thuê đất; xưởng chế biến chân gà của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng đang hoạt động không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền khẩn trương thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tiến hành truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai và số lợi bất hợp pháp khác của hai công ty nêu trên theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp không tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm và không nộp các khoản tiền nêu trên, tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng.

Giao Sở Y tế tiến hành kiểm tra ngay về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc chế biến chân gà của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng; nếu sai phạm thì xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Giao Cục Quản lý thị trường Hải Phòng chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa đối với Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Hiền Trang, nếu sai phạm xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Đề nghị Tập đoàn Vingroup-Công ty CP xem xét hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển các tài sản xây dựng trái phép đối với hai công ty nêu trên (trường hợp để Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì không hỗ trợ).

4. Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền

Hoan nghênh Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất của Dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số kho sau khi nhận bàn giao chưa tháo dỡ; Công ty TNHH Châu Giang chưa di chuyển tài sản, máy móc thiết bị theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 309/TB-UBND ngày 22/8/2023 và số 262/TB-VP ngày 05/9/2023.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, chỉ đạo Chủ đầu tư tháo dỡ ngay các kho số 17A, 17B đã được bàn giao; áp dụng các biện pháp dừng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Châu Giang tại các xưởng sản xuất trong phạm vi Dự án sau ngày 22/10/2023; thực hiện ngay công tác cưỡng chế theo quy định.

Giao Sở Tư pháp phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thực hiện trình tự, thủ tục thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các nội dung trên và trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền hoàn thành việc cưỡng chế, di chuyển toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trên trước ngày 10/11/2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm tra việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác