Print Thứ Hai, 20/06/2022 10:22 Gốc

Thực hiện Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc  kê khai số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước công dân (CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Ngày 16/6/2022 BHXH thành phố Hải Phòng có công văn số: 1150/BHXH-QLT giúp người tham gia BHXH, BHYT kê khai bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, để tiếp tục hoàn thiện thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, thực hiện mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiến tới sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, BHXH Thành phố đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai việc kê khai bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu cơ quan BHXH quản lý, cụ thể:

– Nhận danh sách người tham gia do cơ quan BHXH chuyển đến (Mẫu 01);

– Kê khai thông tin số ĐDCN/CCCD (Mẫu 02). Lưu ý:

+ Đối với người đã kê khai hồ sơ cấp CCCD nhưng chưa được cấp, đề nghị người tham gia về công an xã, phường, thị trấn thông báo số ĐDCN để kê khai bổ sung vào mẫu 02.

+ Đối với người chưa có số ĐDCN/CCCD thì không yêu cầu kê khai bổ sung (ghi vào cột ghi chú là chưa có), đề nghị đơn vị hướng dẫn người tham gia về công an xã, phường, thị trấn để kê khai cấp CCCD.

– Gửi danh sách đã được kê khai bổ sung số ĐDCN/CCCD về BHXH Thành phố trước ngày 25/6/2022.

2. Đối với các trường hợp đơn vị đã kê khai bổ sung, cơ quan BHXH đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý, tuy nhiên phần mềm quản lý cảnh báo lỗi chưa xác thực với dữ liệu dân cư của Bộ Công an quản lý, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp danh sách gửi đơn vị đề nghị người tham gia liên hệ với công an xã, phường, thị trấn để được xử lý, giải quyết.

Tải văn bản tại đây: Cong van  cap nhat CCCD_ĐDCN_

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kê khai bổ sung số định danh cá nhân,  căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác