Print Thứ Sáu, 05/04/2019 08:55

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 545/SGDĐT-KTKĐ gửi UBND các quận, huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Kỳ thi năm 2019, các thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Mỗi thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú được đăng ký dự thi không quá 2 môn chuyên (không trùng lịch thi) và được đăng ký không quá 5 nguyện vọng để xét tuyển vào các lớp chuyên và không chuyên phù hợp với môn đăng ký dự thi (sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên xét tuyển).

Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc thay đổi nguyện vọng xét tuyển trước 1 ngày tính đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Riêng học sinh thi vào trường THPT chuyên Trần Phú được thay đổi thứ tự nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký vào các lớp của trường THPT chuyên Trần Phú trong thời gian 1 ngày sau khi công bố điểm thi.

Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và bài thi tổ hợp 2 môn là ngoại ngữ (tiếng Anh) và lịch sử. Điểm xét trúng tuyển được tính bằng tổng điểm bài thi văn, toán nhân hệ số 2 cộng điểm bài thi tổ hợp và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm bài thi văn, toán chấm theo thang điểm 10 và điểm bài thi tổ hợp chấm theo thang điểm 20.

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia đủ 3 bài thi (ngữ văn, toán, tổ hợp), không vi phạm quy chế thi, điểm bài thi ngữ văn, toán đều đạt điểm lớn hơn 1,0 và điểm bài thi tổ hợp đạt điểm lớn hơn 2,0. Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 9 cao hơn; có tổng của hai điểm trung bình cả năm lớp 9 môn toán và môn ngữ văn cao hơn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác