Print Thứ Ba, 14/04/2020 20:48 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 096/4/2020 về Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020.

Nội dung tuyển sinh gồm tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở hệ chính quy, đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học; tuyển sinh đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy, đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Theo đó, tuyển chọn những công dân, cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, sức khỏe và được sự tín nhiệm của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tham gia tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020. Thông qua đào tạo, hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực quản lý chỉ huy, huấn luyện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn mới.

Ủy ban nhân dân yêu cầu các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân hành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020 và sử dụng cán bộ sau đào tạo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 949-QD-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự, xã, phường, thị trấn năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác