Print Thứ Năm, 11/07/2019 09:03

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2019 tại địa bàn thành phố nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành; căn cứ các quy định của pháp luật và nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, địa phương.

Thông qua việc thi tuyển, xét tuyển để lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp; đổi mới công tác tuyển dụng công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thành phố trong tình hình mới; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định pháp luật; đảm bảo phù hợp với Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt; phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.


Ảnh minh họa

Theo đó, thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban Giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập. Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức căn cứ các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức triển khai thực hiện: Thẩm định nhu cầu tuyển dụng, báo cáo UBND thành phố quyết định số lượng, nhu cầu tuyển dụng công chức; Thành lập Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; Thông báo công khai số lượng, nhu cầu tuyển dụng công chức; Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của UBND thành phố, nộp trực tiếp tại Trung tâm Hội nhị thành phố (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng); Xây dựng ngân hàng đề phỏng vấn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu; kiểm tra, điều chỉnh phần mềm thi tuyển công chức; Tổng hợp số lượng người đăng ký dự tuyển công chức; trình UBND thành phố phê duyệt và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện; tổ chức thi tuyển;…

UBND thành phố niêm yết công khai kết quả thi tuyển, xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển; Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức và thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển; Hội đồng tuyển dụng công chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển; quyết định tuyển dụng, bố trí công việc cho người trúng tuyển; căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng tuyển dụng công chức xem xét, quyết định triển khai đảm bảo tổ chức kỳ thi hoàn thành trong năm 2019.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố và giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức triển khai theo đúng quy định phát luật và đúng nội dung của Kế hoạch; Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ thẩm tra dự toán, đảm bảo kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông chủ động rà soát, bổ sung dữ liệu phần mềm thi trắc nghiệm và vận hành phần mềm thi tuyển công chức phục vụ kỳ thi tuyển công chức thành phố. Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác