Print Thứ Năm, 07/04/2022 15:30 Gốc

Ngày 7/4, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thành phố Hải Phòng năm 2022 được triển khai tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5 trên toàn địa bàn thành phố với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; đồng thời tổ chức một số sự kiện, hoạt động chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động; khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 89/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác