Print Thứ Ba, 26/05/2020 20:29 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020, Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện số 137/KH-BCĐ799 ngày 15/5/2020 với các nội dung cụ thể.

Theo đó, triển khai quyết liệt, sâu rộng hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người góp phần làm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hoà nhập cộng đồng. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng  “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” một cách thiết thực, hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm.

Nội dung công tác chú trọng vào việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 và tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”. Tổ chức các diễn đàn, đối thoai, toạ đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện, tuyên truyền tại cộng đồng, các chiến dịch truyền thông trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan toả trong toàn xã hội, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng truyên truyền tại các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ và đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Tổ chức điều tra cơ bản, xác định đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người; tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng… kịp thời phát hiện, xử lý tin  báo, tố giác tội phạm; tập trung triệt xoá, bóc gỡ các đường dây mua bán người. Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hoà nhập cộng đồng bền vững, lựa chọn các mô hình hỗ trợ nạn nhân hoà nhập cộng đồng có hiệu quả để nhân rộng. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn  thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, trong đó có phần liên quan đến tội phạm mua bán người. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng các nước sở tại để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ và đưa nạn nhân là công dân Hải Phòng bị mua bán về nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Đồng thời, tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tài liệu đính kèm tải tại đây  137-KH-BCD799.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác