Print Thứ Tư, 21/07/2021 17:23 Gốc

Ngày 20/7, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời đến người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 12 nội dung, gồm:

. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

. Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.

. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật.

. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch.

. Hỗ trợ hộ kinh doanh.

. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Kinh phí thực hiện được lấy từ các nguồn như sau:

. Nguồn vốn để Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

. Nguồn kinh phí hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định tại chương III, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thành phố.

. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg do Ngân hàng chính sách thành phố cấp từ sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác