Print Thứ Hai, 03/06/2019 09:20

UBND thành phố vừa có Kế hoạch số 155/KH-UBND về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018. Yêu cầu đảm bảo khách quan, công bằng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thi theo nguyên tắc cạnh tranh.

Căn cứ mục II Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 8/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch công chức khi có đủ các điều kiện: được cơ quan, đơn vị có văn bản cử dự thi; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm liên tục; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ luật; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm ngạch dự thi; đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch; văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Cụ thể, thi nâng ngạch công chức được thực hiện thi môn kiến thức chung, thi viết; môn chuyên môn, nghiệp vụ, thi trắc nghiệm (trên giấy); môn ngoại ngữ, thi viết; môn tin học văn phòng, thi trắc nghiệm (trên giấy).

Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện sau đây: thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ các môn miễn thi theo quy định; có số điểm mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018 đã được Bộ Nội vụ phê duyệt là 11 người. Kết quả kỳ thi nâng ngạch không được bảo lưu cho các kỳ thi nâng ngạch lần sau.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc quyết định danh sách công chức đủ điều kiện dự thi, thời gian dự kiến thực hiện thi tuyển nâng ngạch công chức; thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức và Ban Giám sát kỳ thi, Bộ phận giúp việc Hội đồng…

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác