Print Chủ Nhật, 10/03/2019 16:10

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở để huy động và tập trung sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kế hoạch tập trung triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, tổ chức Chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng, tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác