Print Thứ Sáu, 01/04/2022 21:20 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quê hương, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của Nhân dân thành phố đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, ôn lại truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong 67 năm chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố; giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao niềm tự hào dân tộc; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố hưởng ứng thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”, tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022; thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong dịp này, thành phố sẽ tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền; trang trí cổ động trực quan và đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm thành phố trong các ngày lễ lớn. Tại trụ sở các công sở, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang triển khai treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trong các ngày lễ lớn tháng 5 năm 2022.

Bên cạnh đó, căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh, UBND thành phố dự kiến tổ chức một số hoạt động với quy mô và hình thức phù hợp như: tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hoạt động du lịch chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5, mùa du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022; kết hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch tại những địa danh lịch sử, đảm bảo sôi nổi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức các hoạt động văn hóa-du lịch, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; các tua, tuyến du lịch thu hút khách trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022. Tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trọng điểm. Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2022 và Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Liệt sỹ thành phố, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh-Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang bố trí lãnh đạo, công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thường trực tại cơ quan để giải quyết các công việc đột xuất và bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2022 và kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng của đơn vị mình và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao trong kế hoạch, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 78/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác