Print Thứ Hai, 24/02/2020 17:42 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

Năm 2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lóp nhân dân thành phố về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và đất nước, của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc, đổi mới và phát triển của thành phố.

Vui lòng tải toàn văn tại đây  di-47-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác