Print Thứ Sáu, 27/08/2021 12:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

Kế hoạch được ban hành nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong Nhân dân thành phố; khẳng định những thành tựu to lớn, truyền thống anh hùng bất khuất, sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển.

Nhà hát thành phố. Ảnh minh họa: Đức Nghĩa.

Khẳng định những thành tựu to lớn, nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, các chủ trương chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thành phố. Phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân, phát động phong trào thi đua toàn thành phố, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” của thành phố; thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các hình thức phù hợp; đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm trên cơ sở phải đảm bảo phù hợp, tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các nội dung hoạt động chào mừng bao gồm: Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền; trang trí cổ động trực quan và đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm thành phố trong các ngày lễ. Tại trụ sở các công sở, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang: Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trước, trong và sau các ngày kỷ niệm. Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách, người có công. Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quy mô, hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và căn cứ các hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp các quy định và tình hình thực tế, như sau: Tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 tại Khu di tích lịch sử Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong tháng 10/2021. Tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm. Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX và một số môn thi đấu trong chương trình Đại hội. Tổ chức triển lãm kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

UBND thành phố đề nghị: Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền; hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của địa phương và trung ương tại thành phố tố chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền cổ động, trang trí trực quan trên các tuyến đường trung tâm thành phố trong các ngày lễ. Thành đoàn Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động và Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biêu năm 2021 (trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát) theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố…

Trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, quy mô, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động nêu trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, cũng như hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang bố trí lãnh dạo, công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thường trực tại cơ quan để giải quyết các công việc đột xuất và bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước 2/9 của đơn vị mình và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao trong kế hoạch; đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19, các hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

LHT

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 196/KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác