Print Thứ Năm, 17/03/2022 13:57 Gốc

Nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 16/3/2022 về thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra, công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2021 và triển khai thực hiện đánh giá DDCI 2022 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, việc phân tích kết quả khảo sát, điều tra, công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2021 sẽ thực hiện từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và được thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

Về triển khai đánh giá DDCI năm 2022, việc lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn diễn ra đồng thời với quá trình lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn phân tích kết quả khảo sát, điều tra DDCI năm 2021 vào tháng 3-4/2022. UBND thành phố yêu cầu việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, chỉ tiêu, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Dự kiến các chỉ số thành phần DDCI năm 2022 bao gồm 09 chỉ số đối với khối Sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa phương, cụ thể: (1) Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; (2) Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; (3) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống Sở, ban, ngành và địa phương; (4) Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; (5) Chi phí không chính thức; (6) Cạnh tranh bình đẳng; (7) Hỗ trợ doanh nghiệp; (8) Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực thi chính sách, văn bản pháp luật; (9) Vai trò của người đứng đầu Sở, ban, ngành và địa phương; riêng khối địa phương đánh giá thêm (10) Chỉ số Tiếp cận đất đai.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về DDCI trong năm 2022 của thành phố. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện triển khai, phổ biến Kế hoạch này đến các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, đăng tải các thông tin trên Cổng thông tin thành phần của đơn vị; trích xuất và cung cấp toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã thực hiện thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2022.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức truyền thông, phổ biến Kế hoạch sâu rộng trong các ngành, các cấp; tăng cường truyền thông về công tác đánh giá DDCI trong năm 2022. Cục Thống kê thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quá trình điều tra khảo sát đảm bảo tính độc lập và chất lượng của công tác điều tra, khảo sát. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch đến các thành viên và tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 65/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI 2021; Triển khai đánh giá DDCI 2022 của thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác