Print Thứ Hai, 05/10/2020 14:30 Gốc

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) là FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Sau 9 năm đàm phán, rà soát, ngày 30/6/2019, EVFTA được ký kết tại Hà Nội. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 mang đến những lợi ích kinh tế to lớn, thiết thực cho cả hai bên, đặc biệt là tiềm năng phát triển thương mại.

Để quán triệt và cụ thể hóa từng nội dung của Hiệp định tới các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả và hiệu lực thực thi; qua đó tăng cường tính chủ động trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, gắn khai thác với sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực, các lợi thế so sánh của địa phương nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; UBND thành phố vừa có Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 ban hành kế hoạch xây dựng thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ảnh minh họa.

Nội dung chính của Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các FTA nói chung và thực thi cam kết CPTPP, EVFTA nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thành phố. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do thành phố ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố phân công các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai có hiệu quả các công việc đã được giao tại Kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác