Print Thứ Bảy, 05/03/2022 08:30 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (gọi tắt là Công ước 105); đồng thời hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp, cơ chế giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện Công ước 105.

(Ảnh minh họa)

Công ước 105 được thông qua ngày 25/6/1957 tại Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế được tổ chức tại Giơ-ne-vơ (Genève). Công ước nêu rõ mọi nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế phê chuẩn Công ước này cam kết bãi bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, và cam kết không sử dụng bất kỳ hình thức nào của loại lao động đó như là một biện pháp cưỡng chế hay giáo dục chính trị, hoặc như một sự trừng phạt đối với những ai đang có hoặc đang phát biểu chính kiến, hay ý kiến chống đối về tư tưởng đối với trật tự chính trị, xã hội, hoặc kinh tế đã được thiết lập; như là một biện pháp huy động và sử dụng nhân công vào mục đích phát triển kinh tế; như là một biện pháp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động; như một sự trừng phạt đối với việc đã tham gia đình công; như một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian tới, trên địa bàn thành phố sẽ triển khai tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Công ước 105 và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam tới người lao động, người sử dụng lao động, người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong đó tập trung làm rõ ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam gia nhập Công ước 105 là để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, từ đó xây dựng hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần tăng cường sự ổn định của an ninh, chính trị, kinh tế và xã hội.

Đồng thời, UBND thành phố giao các Sở, ngành liên quan triển khai kịp thời văn bản pháp luật đã được Nhà nước ban hành mới để phù hợp với yêu cầu của Công ước 105; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan để phòng, chống và xóa bỏ lao động cưỡng bức; xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể các nội dung cần thực hiện của Công ước 105 phù hợp với điều kiện của địa phương cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan, tổ chức liên quan; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống, xóa bỏ lao động cưỡng bức; xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động theo đúng quy định của Công ước 105…

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của thành phố thực hiện Công ước 105, tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực thi Công ước số 105 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 45/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác