Print Thứ Sáu, 03/07/2020 16:19 Gốc

Ngày 3/7/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND thực hiện Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Hải Phòng năm 2020.

Kế hoạch nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Việt Nam năm 2020 “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thu hút khách du lịch đến Hải Phòng với thông điệp “Hải Phòng – điểm đến an toàn và hấp dẫn“; đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân thành phố, giúp du lịch phục hồi sau dịch bệnh COVID-19.

Kế hoạch triển khai từ tháng 7÷12/2020, với các nội dung: phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020; thực hiện gói sản phẩm kích cầu du lịch nội địa; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình kích cầu du lịch nội địa; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Hải Phòng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác