Print Thứ Hai, 22/03/2021 21:30 Gốc

Với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (1 năm/lần), lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe người cao tuổi.

Bên cạnh đó, bảo đảm nguồn lực thực hiện Kế hoạch, đồng thời tham gia ý kiến hoàn thiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, triển khai một số nghiên cứu khoa học liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương khi có nhu cầu thực tế, theo quy định; thực hiện các dự án quốc tế liên quan đến chăm sóc sức khỏe cao tuổi trên địa bàn thành phố (nếu có).

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác