Print Thứ Hai, 27/04/2020 17:11 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/4/2020 về thực hiện Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mầm non (gồm trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em từ 06 tuổi trở lên có xác nhận của các cơ sở giáo dục mầm non về việc đang theo học thực tế tại đơn vị do lý do khách quan) đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục đặc biệt được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang học thực tế chương trình phổ thông tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các đối tượng được hỗ trợ phải có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại thành phố Hải Phòng và không thuộc đối tượng đã được miễn học phí theo quy định.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở từ năm học 2020÷2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với các đối tượng này; học sinh trung học phổ thông thực hiện từ năm học 2021÷2022. Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; đối với đối tượng được thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách thành phố sẽ cấp hỗ trợ phần còn lại. Hỗ trợ theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 12 tháng/01 năm học đối với trẻ mầm non và không quá 09 tháng/01 năm học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu việc hỗ trợ học phí cho học sinh phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, các cơ sở giáo dục tiếp nhận và sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 111-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh  từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác