Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:10

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình và những biến động qua từng thời kỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước về gia đình; đồng thời, thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình làm cơ sở để xác định phương hướng, đề ra những giải pháp trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc triển khai thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phải trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời; đảm bảo đầy đủ, toàn diện, không trùng lặp, không chồng chéo.

Kế hoạch sẽ triển khai thu thập thông tin về tất cả những hộ gia đình đã đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú và thu thập thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình đối với các vụ bạo lực gia đình được phát hiện, được xử lý tại các quận, huyện trên địa bàn toàn thành phố.

V.H.N – haiphong.gov.vn 17/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác