Print Thứ Ba, 17/01/2023 09:10 Gốc

Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa CATP và Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề; xây dựng và củng cố hệ thống đại lý bán vé xổ số nhằm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xổ số năm 2023, Giám đốc CATP vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác này.

Theo đó, mục đích mà kế hoạch này hướng tới là nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa CATP và Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng nhằm tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý hệ thống đại lý bán vé xổ số; tạo chuyển biến rõ nét trong ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm hoạt động cờ bạc dưới hình thức số đề; không để tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề hoạt động ngang nhiên, công khai, diễn biến phức tạp. Tại kế hoạch này, Giám đốc CATP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an các quận/huyện và các phòng nghiệp vụ chức năng CATP.

Cụ thể, Giám đốc CATP giao Công an các quận, huyện thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đối tượng ngồi tràn lan, ngang nhiên công khai để bán số đề; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trong công tác kiểm tra, chấn chỉnh, quản lý các đại lý bán vé xổ số khi có chỉ đạo cụ thể của Giám đốc CATP, sau khi kết thúc nhiệm vụ phải có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện. Mặt khác, tăng cường lực lượng, biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi cờ bạc dưới hình thức số đề; tập trung vào các đối tượng là chủ đề, đường dây, ổ nhóm, người bán đề có tính chất quy mô, chuyên nghiệp, công khai, ngang nhiên, số tiền lớn.

Giám đốc CATP cũng giao Công an các quận/huyện làm việc cụ thể với Chi nhánh xổ số tại địa phương, căn cứ tình hình thực tế để tham mưu với UBND quận, huyện trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề; xây dựng và củng cố hệ thống đại lý bán vé xổ số nhằm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xổ số. Xây dựng Kế hoạch phối hợp cụ thể với Chi nhánh xổ số tại địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, báo cáo Giám đốc CATP (qua Phòng Tham mưu) trước khi thực hiện.

Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường lực lượng, biện pháp, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để tập trung đấu tranh, xử lý các ổ nhóm, đường dây, tụ điểm cờ bạc dưới hình thức số đề hoạt động quy mô lớn, địa bàn rộng, hoạt động đồng thời tại nhiều quận, huyện, liên tỉnh…

Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Giám đốc giao trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTCC, TTĐH theo chức năng cần chú ý phát hiện những đối tượng, tụ điểm người bán số đề ngồi ngang nhiên, công khai; trọng tâm là địa bàn các quận trung tâm thành phố. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp tốt với Công an địa phương. Trường hợp phát hiện đối tượng vi phạm nhưng không đủ điều kiện để thực hiện bắt/giữ, xử lý thì phải có trao đổi bằng văn bản với Công an địa phương.

Đồng thời, có trách nhiệm bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự chủ trì kết hợp với Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng cờ bạc dưới hình thức số đề; kiểm tra, chấn chỉnh, quản lý các đại lý, điểm bán lẻ xổ số theo chỉ đạo cụ thể của Giám đốc CATP…

Đối với Phòng Cảnh sát cơ động, Giám đốc CATP giao bố trí lực lượng kết hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng cờ bạc dưới hình thức số đề. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh, quản lý các đại lý, điểm bán lẻ xổ số khi có chỉ đạo cụ thể của Giám đốc CATP…

Riêng Phòng Tham mưu có trách nhiệm giúp Giám đốc CATP theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức, kết quả thực hiện của Công an các quận, huyện và các đơn vị liên quan tại kế hoạch này, trước hết gắn với công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, căn cứ kết quả để đánh giá kết quả công tác năm 2023.

Căn cứ kết quả liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá thực tế tình hình bán số đề công khai; tham mưu thực hiện các công tác tuyên truyền. Đồng thời là đầu mối phối hợp, trao đổi, tiếp nhận thông tin, tổ chức họp, giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện với Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng, báo cáo Giám đốc CATP…

Về tổ chức thực hiện, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc quán triệt nội dung chỉ đạo của Giám đốc tại kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, quản lý, đăng ký hồ sơ đảm bảo đúng quy định; căn cứ kết quả công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề năm 2022 để đăng ký chỉ tiêu năm 2023.

Giám đốc CATP sẽ xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu công tác phòng ngừa, phối hợp, xử lý tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề không có kết quả, không có chuyển biến tích cực hoặc để người bán số đề ngồi tràn lan, ngang nhiên công khai trên địa bàn.

Giám đốc cũng giao Phòng Tham mưu giúp Giám đốc Công an thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác