Print Thứ Sáu, 15/01/2021 14:33 Gốc

Ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021-2025.

Phần 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH 5 NĂM 2016-2020

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ, thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó có thêm khó khăn, thách thức so với dự báo; song được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới. Kết quả nổi bật như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra:

– Hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu, trong đó có: 7/12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao từ 1-3 năm, điển hình như: thu nội địa (năm 2017 đã đạt 21.777 tỷ đồng), vượt chỉ tiêu đề ra trước 03 năm; chỉ số sản xuất công nghiệp (bình quân 05 năm đạt 20,64%/năm), gấp 1,47 lần mục tiêu đề ra (14%/năm), gấp 2,12 lần so với giai đoạn 2011-2015 và gấp hơn 2 lần tốc độ tăng chung cả nước; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng bình quân 15,9%/năm, năm 2018 đạt gần 110 triệu tấn, vượt chỉ tiêu đề ra trước 02 năm, năm 2020 ước đạt 142,84 triệu tấn, gấp 2,1 lần năm 2015; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 34,42%/năm, năm 2020 ước đạt 18,95 tỷ USD, vượt mục tiêu (12 đến 17 tỷ USD), gấp 4,38 lần năm 2015…

– Hoàn thành 07/20 chỉ tiêu về xã hội, môi trường, như: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,73%/năm; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý hợp vệ sinh ở đô thị đạt 100%, nông thôn 90%…

– Không hoàn thành duy nhất 01 chỉ tiêu là tuổi thọ trung bình, năm 2020 ước đạt 74,7 tuổi, không hoàn thành mục tiêu 77 tuổi.

2. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 13,94%/năm, gấp 1,3 lần mục tiêu đề ra (10,5%/năm), gấp 1,97 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,06 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (6,78%/năm).

Tạo bước bứt phá về huy động nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là thu ngân sách. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 ước đạt 564.295 tỷ đồng, cao gấp 1,28 lần mục tiêu đề ra (440.000 tỷ đồng) và gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015 (188.355 tỷ đồng). Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 đạt 30.000 tỷ đồng, gấp 2,32 lần năm 2015.

Mô hình tăng trưởng được đổi mới, phát triển theo chiều sâu; năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển hướng sang công nghiệp chế biến, chế tạo, hiện đại, công nghệ cao, thu hút nhiều dự án công nghiệp lớn; tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GRDP tăng từ 25,12% năm 2015 lên 39,2% năm 2020. Các lĩnh vực thương mại, du lịch, cảng biển đều có bước phát triển nhanh, vượt bậc. Hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Đến năm 2019, đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 01 năm.

3. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng; hạ tầng đô thị được đầu theo hướng đồng bộ, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng.

Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ. Đô thị phát triển đúng theo 03 hướng đột phá với tốc độ cao, hình thành rõ nét không gian đô thị thành phố. Khu vực đô thị trung tâm thành phố đã được quan tâm đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại, đã hình thành nhiều khu đô thị mới phù hợp với bản sắc kiến trúc đô thị Hải Phòng, như: Khu đô thị Vinhomes Imperia của Tập đoàn Vingroup, các khu đô thị của Tập đoàn Hoàng Huy, khu đô thị ven sông Lạch Tray của Tập đoàn Agape, một số khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại Aeon Mall. Các công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư như mở rộng, xây dựng mới một số bệnh viện, trường học; cải tạo, mở rộng sông Tam Bạc; hoàn thiện chỉnh trang toàn bộ dải trung tâm thành phố và một số công viên cây xanh. Đã xây dựng một số chung cư cao tầng, từng bước thay thế các chung cư cũ xuống cấp. Các ngõ phố, hè đường được đầu tư chỉnh trang đồng bộ, hình thành một số cầu vượt, nút giao thông hiện đại.

4. Kết cấu hạ tầng giao thông đã có bước phát triển vượt bậc.

Củng cố, phát huy cao hơn vai trò thành phố Cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hình thành Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đón tàu có tải trọng 132.000-160.000 tấn. Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu vượt biển Tân Vũ-Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường trục World Bank, Quốc lộ 10 mở rộng… Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 đạt 43.886 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó vốn ngân sách thành phố là 24.653 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015 (8.211 tỷ đồng). Thành phố đã hoàn thành xây dựng hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, cùng 46 cây cầu các loại, trong đó có nhiều cây cầu lớn, với tổng chiều dài 23km.

5. Tài nguyên đất đai, khoáng sản được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng được tăng cường.

Triển khai thực hiện đồng bộ Luật Đất đai; hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm pháp luật đất đai kéo dài; đã thu hồi 20 địa điểm với diện tích 307,69ha; chấm dứt thực hiện dự án đối với 68 địa điểm với diện tích 832,1ha. Thu hồi 10.488ha đất của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 10.988 hộ phải bố trí tái định cư để triển khai các công trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về môi trường theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội đô thành phố vào các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện nhiều biện pháp quản lý tài nguyên nước, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đã được chú trọng, cụ thể hóa trong các đề án quy hoạch, các dự án đầu tư. Triển khai hiệu quả các chương trình bảo vệ và tăng tỷ lệ che phủ của rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng chắn sóng.

6. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội như: Chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp; khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải thể thao khu vực và quốc tế; triển khai Đề án sân khấu truyền hình; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng chính sách, gấp 1,4 lần quy định của Chính phủ; cấp gạch, xi măng, hỗ trợ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách… Hạ tầng lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo được tập trung đầu tư, hiện đại.

7. Hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động, đồng hành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ thành phố tiếp tục được kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

8. Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, khuyết điểm

– Còn 01 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra (tuổi thọ trung bình).

– Thu ngân sách nhà nước đã có bước tăng trưởng cao song vẫn còn thất thu, thất thoát trên nhiều lĩnh vực.

– Hệ thống hạ tầng giao thông chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Hạ tầng đô thị tuy có được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số dự án đầu tư kéo dài nhiều năm chưa triển khai nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

– Tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư còn chậm, nhiều nhà đầu tư và người dân vẫn còn phản ánh sự không hài lòng về việc thực hiện thủ tục hành chính, về thái độ trách nhiệm công vụ của công chức.

– Các lĩnh vực văn hóa-xã hội còn có một số tồn tại, hạn chế; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc thực hiện các chế độ, chính sách về an sinh xã hội vẫn còn xảy ra một số sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh.

– Trật tự, an toàn xã hội trong một số thời điểm còn diễn biến phức tạp, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy chưa được đẩy lùi; tai nạn giao thông chưa giảm.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

Nguyên nhân khách quan: Nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu, rộng trong điều kiện kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khó lường. Nhiều vấn đề quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi thực hiện trong dài hạn.

Nguyên nhân chủ quan: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong một số lĩnh vực chưa cao; cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao còn thiếu chủ động. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác triển khai và phối hợp giữa các ngành, các cấp trong nhiều trường hợp còn chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Phần 2. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH 5 NĂM 2021-2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng và suy thoái mới. Với độ mở kinh tế lớn, những diễn biến tình hình thế giới và khu vực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội trong nước và thành phố. Đồng thời, thành phố cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như các ngành, khu vực, lĩnh vực kinh tế của thành phố phát triển chưa đồng bộ, kết nối liên vùng còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường…

Đan xen với những khó khăn, thách thức, thành phố cũng đang đứng trước thời cơ rất lớn. Hạ tầng kinh tế-xã hội của thành phố đã có bước phát triển quan trọng, môi trường đầu tư đã và đang thể hiện sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đây là nguồn lực quan trọng, định hướng cho sự phát triển bứt phá thành phố trong giai đoạn tới.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển bứt phá để đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm dịch vụ logistics, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển của cả nước; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính-chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế

(1) Tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, bao gồm: công nghiệp-xây dựng tăng 19,2%/năm; dịch vụ tăng 8,8%/năm; nông, lâm và thủy sản tăng 1,1%/năm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,3%/năm.

Tỷ trọng GRDP của Hải Phòng năm 2025 chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

(2) GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 11.800 USD/người.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 21,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đến năm 2025 đạt từ 41% đến 43%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2025 đạt từ 47% đến 49%.

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng.

(6) Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 35 tỷ USD.

(7) Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn năm 2025 đạt 300 triệu tấn.

(8) Khách du lịch đến năm 2025 đạt 20 triệu lượt.

(9) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 là 47%.

(10) Đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(11) Thu hút 12,5-15,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

2. Về xã hội

(12) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5% vào năm 2025.

(13) Giải quyết việc làm cho 5,58 vạn lượt lao động/năm.

(14) Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 87% đến 88%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.

(15) Đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

(16) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% vào năm 2025.

3. Về môi trường

(17) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100% vào năm 2025.

(18) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%, nông thôn đạt 95%; trong đó trên 50% được xử lý bằng các công nghệ hiện đại, không chôn lấp vào năm 2025.

(19) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt từ 40% đến 50% vào năm 2025.

IV. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

a) Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn chi

Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước bình quân đạt tối thiểu 12%/năm, trong đó thu nội địa tăng trên 16%/năm, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 65.000 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách. Rà soát, làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bất động sản thuộc sở hữu của Nhà nước. Điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tế, giảm bớt sự chênh lệch giữa bảng giá và mặt bằng thị trường, làm cơ sở thực hiện chính sách tài chính về đất. Siết chặt kỷ cương, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý thu, chi ngân sách.

Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu đột phá, dự án, công trình trọng điểm và lĩnh vực an sinh xã hội; tăng cường phân cấp cho quận, huyện trong lĩnh vực thu, chi ngân sách, quản lý vốn đầu tư công; xây dựng cơ chế ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương có số thu ngân sách vượt dự toán được giao. Cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 chi đầu tư phát triển chiếm 60% chi ngân sách thành phố.

Huy động tối đa nguồn lực đầu tư vào thành phố, trong đó chú trọng các nguồn vốn tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phấn đấu thu hút vốn FDI từ 2,5-3,0 tỷ USD/năm. Xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao (cơ chế về tài chính-ngân sách tạo nguồn vốn đầu tư, đất đai, quyết định chủ trương đầu tư các dự án,…).

b) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

Cải cách quyết liệt, thực chất và hiệu quả thủ tục hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Phấn đấu Hải Phòng luôn là một trong 10 địa phương đạt thứ hạng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, thực sự trở thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt trong các ngành kinh tế chủ lực. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP là 56%.

Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đến năm 2025, khu vực kinh tế FDI đóng góp 35% vào GRDP thành phố.

Đẩy mạnh đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững. Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đối với doanh nghiệp do thành phố quản lý.

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển-logistics; du lịch-thương mại

a) Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế thành phố với trọng tâm là phát triển công nghiệp công nghệ cao

Tập trung huy động các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, các khu, cụm công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố phát triển 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.418ha, 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 973ha; bảo đảm 100% khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; khuyến khích, hỗ trợ việc chuyển đổi từ khu công nghiệp thông thường sang khu công nghiệp sinh thái hoặc xây dựng mới các khu công nghiệp sinh thái. Ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ cao.

Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, quỹ đất để thu hút ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, các dự án công nghiệp quy mô lớn có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách. Có cơ chế, chính sách phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị công nghiệp.

Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn: cơ khí chế tạo (ưu tiên phát triển các sản phẩm: ô tô, máy móc, phương tiện, thiết bị phục vụ ngành kinh tế biển); điện tử-tin học (ưu tiên phát triển các sản phẩm: thiết bị điện tử, điện lạnh, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao); công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu.

b) Tập trung phát triển, hiện đại hóa cảng biển, dịch vụ logistics

Xây dựng và phát triển Hải Phòng thành trung tâm cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm quốc gia và quốc tế. Nâng cao năng lực xếp dỡ; duy trì độ sâu luồng hàng hải để đón thường xuyên các tàu vận tải có trọng tải trên 200.000DWT ra vào hệ thống cảng biển; cùng với việc rà soát quy hoạch, phát triển hệ thống kho bãi, các cảng cạn trên địa bàn. Xây mới thêm 6 đến 8 bến thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, các bến cảng Khu Nam Đình Vũ và khu Đình Vũ.

Tiếp tục phát triển các trung tâm logistics tại khu vực: Cát Bi, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ, Lạch Huyện, dọc tuyến đường ven biển. Mở rộng kết nối hạ tầng logistics của Hải Phòng với các quốc gia về đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không; phát triển hài hòa các phương thức vận tải, quan tâm phát triển, nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa, đường sắt nhằm giảm tải cho đường bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, bố trí quỹ đất phù hợp thu hút đầu tư hệ thống trung tâm logistics đạt tầm cỡ quốc gia và quốc tế; kêu gọi đầu tư dịch vụ vận tải, logistics đường hàng không.

c) Phát triển du lịch và thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch biển có cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, khác biệt, có chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế. Thúc đẩy triển khai các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm phát triển du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn. Nghiên cứu xây dựng, khai thác, phát triển du lịch tại đảo Bạch Long Vĩ.

Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh các dự án vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhất là khách sạn 5 sao, các khu vui chơi, giải trí. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Quy hoạch, đầu tư mở rộng hoặc nâng cấp, bảo tồn hoàn thiện các di tích lịch sử: Di tích bãi cọc Cao Quỳ, Di tích Bạch Đằng Giang, Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu Di tích nhà Mạc,… Tiếp tục đầu tư mới, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích cách mạng như Bến tàu không số K15, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, chiến thắng Cát Bi… Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng.

Có các cơ chế, chính sách hiệu quả để hỗ trợ phát triển du lịch. Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về du lịch; củng cố tổ chức bộ máy quản lý từ cấp thành phố tới quận, huyện; đồng thời rà soát, đánh giá lại gắn với sắp xếp, tuyển chọn, bố trí, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của du lịch thành phố.

Phát triển mạnh dịch vụ thương mại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên quỹ đất để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư tổ hợp thương mại quy mô lớn, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế. Đồng thời, phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, thương mại điện tử theo hướng văn minh, hiện đại. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…

d) Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 86-CTr/TU ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm trên 25% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 15%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội. Hoàn thành Đề án xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Tập trung hoàn thiện cơ chế và chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số vào đời sống xã hội. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế của thành phố. Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; y tế; giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh”; trước mắt tập trung đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc sông Cấm.

3. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Hoàn thành và triển khai Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch và công tác quản lý đất đai, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Khẩn trương hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến cây xanh, đất giao thông…; đến năm 2025 dân số toàn đô thị đạt khoảng 2,4-2,7 triệu người (tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70-76%), tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt 16%, tỷ lệ đất cây xanh toàn đô thị đạt 10m²/người, diện tích đất giao thông tính trên dân số 15,7m²/người. Tiếp tục thực hiện việc thuê tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, uy tín để thẩm định một số dự án lớn và xây dựng những quy hoạch lớn, quan trọng. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị.

Cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá: Khu trung tâm hành chính-chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đảo Vũ Yên; các khu đô thị sinh thái, hiện đại, tầm cỡ quốc tế tại Cát Bà; phát triển đô thị sinh thái hai bên sông Lạch Tray và Đồ Sơn… Tập trung nguồn lực xây dựng một số công trình, dự án, chỉnh trang phát triển đô thị như: kè và xây dựng, chỉnh trang các khu đô thị học theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray; mở rộng các tuyến đường nội đô, như: Miếu Hai Xã, Mê Linh, Cầu Đất, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn…; xây dựng cải tạo các chung cư cũ; cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh tại các phường Đồng Quốc Bình, Lê Lai, Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), phường Lam Sơn (quận Lê Chân)…; xây dựng thêm công viên cây xanh, phấn đấu xây mới, mở rộng, chỉnh trang 30-35 công viên cây xanh trên địa bàn các quận.

Tiếp tục di dời các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, cảng trong đô thị về các khu công nghiệp theo quy hoạch, ưu tiên quỹ đất này cho phát triển công trình công cộng, công viên cây xanh. Lập danh mục và kế hoạch bảo tồn, tôn tạo đối với hệ thống các công trình có giá trị về lịch sử, kiến trúc, văn hóa để giữ gìn bản sắc đô thị cũ. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng, bảo đảm thoát nước và phòng chống úng, ngập. Cải tạo, nâng công suất, chất lượng các nhà máy cấp nước hiện có, xây dựng mới nhà máy cấp nước tại một số quận, huyện. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp lưới điện, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, trạm y tế, trường học, các khu xử lý rác thải, nước thải, ngầm hóa lưới điện hạ áp và cáp thông tin khu vực đô thị,…

Tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc Thành phố; huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030; đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội quận Dương Kinh và quận Kiến An bảo đảm đồng bộ với tiến trình và tốc độ phát triển đô thị thành phố. Triển khai đầu tư xây dựng các dự án: hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; xây dựng Trung tâm hành chính chính trị Thành phố và khu đô thị Bắc sông Cấm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung các khu đô thị mới tại các đơn vị hành chính mới huyện Thủy Nguyên, các khu đô thị mới An Dương,…

Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng đang triển khai, như: Tuyến đường bộ ven biển, mở rộng đường 359, đường Hồ Sen-cầu Rào 2, đường Đông Khê 2, cầu Dinh, cầu Quang Thanh, đồng thời triển khai các công trình mới như: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Nguyễn Trãi, cầu và đường Máy Chai, cầu Rào 3 và tuyến đường mới kết nối từ trung tâm thành phố đi Đồ Sơn, cầu Tân Vũ-Lạch Huyện 2, cầu Bến Rừng, xây dựng hệ thống cầu vượt nút giao, hệ thống giao thông đường thủy… Nghiên cứu, triển khai ngầm hóa hạ tầng giao thông, như: xây dựng mới các tuyến đường sắt đô thị (trên cao, ngầm), các tuyến xe buýt nhanh trên các hành lang Đông Tây và Bắc Nam, xây dựng hầm đường bộ tại các nút giao khác mức, một số hầm lớn qua sông Lạch Tray, sông Cấm… Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục đề nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương và cho triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai, xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với các địa phương trong vùng Bắc Bộ và hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam-Trung Quốc.

4. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân. Tập trung nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, gắn với đô thị hóa, chỉnh trang nâng cấp đô thị trung tâm các huyện, phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; cơ bản rác thải nông thôn được thu gom, xử lý theo công nghệ tiên tiến; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Tranh thủ nguồn vốn Trung ương để đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc tại đảo Bạch Long Vĩ; xây dựng Trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên. Đầu tư, hỗ trợ phát triển đội tàu khai thác hải sản vùng biển xa bờ với thiết bị tiên tiến, hiện đại; giảm việc nuôi trồng thủy sản lồng bè để bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Xây dựng, thực hiện có hiệu quả phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất trong quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của thành phố; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tạo tối đa quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư. Kiên quyết thu hồi đất dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất sai mục đích; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Thực hiện các chương trình, dự án khắc phục, cải tạo các vùng đất ô nhiễm. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh thực hiện số hóa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai.

Nâng cao năng lực quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, kiểm soát chặt chẽ chất thải đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư hoặc loại bỏ các dự án sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm nặng tới môi trường. Tiếp tục xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố, cải thiện chất lượng không khí ở đô thị và các khu công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát môi trường. Triển khai nhanh các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại thay cho việc chôn lấp. Khuyến khích các dự án đốt rác phát điện, điện gió, điện mặt trời. Quản lý và bảo vệ chặt chẽ nguồn nước ngọt, môi trường các lưu vực sông, xử lý ô nhiễm khu vực cửa biển; chú trọng bảo vệ đa dạng sinh học bảo tồn các khu vực rừng nguyên sinh, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ. Chủ động ứng phó sự cố môi trường, sự cố tràn dầu.

Dự báo và xây dựng kế hoạch hành động của thành phố ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

6. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học-công nghệ biển của cả nước

a) Tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

Tăng nhanh tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt tối thiểu 66% vào năm 2025. Xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế về các lĩnh vực: kinh tế biển, hàng hải, vận tải biển, dịch vụ logistics, đóng tàu, cơ khí, chế biến, chế tạo, y học biển và khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản,… Coi phát triển doanh nghiệp có trình độ sản xuất kinh doanh cao là phương thức chủ đạo để thu hút và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Có cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù của thành phố thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

b) Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ

Đầu tư, nâng cấp các bệnh viện nhằm nâng cao, đa dạng hóa công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật y học tiên tiến, hiện đại, chuyên sâu. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập; đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận. Hợp nhất các Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện vào các Trung tâm Y tế quận, huyện. Xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện Da liễu trên cơ sở phát triển Trung tâm Da liễu. Phát huy thế mạnh về y học biển để trở thành trung tâm y tế biển hàng đầu của cả nước. Chủ động phòng chống, giám sát, phát hiện sớm, ngăn chặn và dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC). Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sỹ gia đình; nhân rộng mô hình Trạm Y tế điểm tại các xã, phường; thiết lập hệ thống sổ quản lý sức khỏe điện tử toàn dân trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoàn thành phương án tự chủ tài chính chi thường xuyên đối với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I, hạng II (trừ những bệnh viện khám, chữa bệnh về lao, tâm thần).

c) Phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, trở thành trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rà soát, sắp xếp lại, nâng cao tính tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư nâng cấp, phát triển một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ biển ngang tầm trọng điểm quốc gia, từng bước đạt tầm khu vực và quốc tế. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm ươm tạo công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố; xây dựng, hình thành các khu, vùng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao thích hợp với Hải Phòng. Khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hình thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước phát triển trên thế giới về lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.

7. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

a) Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Hải Phòng; phát triển thể dục, thể thao

Xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phát triển hài hòa đời sống văn hóa với đời sống kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ưu tiên bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị của di sản văn hóa Hải Phòng; gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch, như: hoàn thành quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan đến chiến thắng chống giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng, tập trung đầu tư cho di tích quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và di tích danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà… Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sỹ, nghệ nhân sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ xây dựng, phát triển thành phố. Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân.

Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn, phấn đấu trung bình mỗi năm hoàn thiện và nâng cấp 02 trung tâm văn hóa-thể thao cấp quận, huyện đạt chuẩn quy định, 20-25 trung tâm văn hóa-thể thao xã, phường thị trấn đạt chuẩn. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp vùng, cấp quốc gia và phục vụ các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cơ sở cung ứng các dịch vụ văn hóa, thể thao. Ưu tiên phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, chú trọng các môn thể thao Olympic và các môn thể thao thế mạnh của thành phố, khẳng định vị trí là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước.

b) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn và trong nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành phố. Đầu tư, nâng cấp cơ sở điều dưỡng đáp ứng yêu cầu chăm sóc đối tượng người có công; xây dựng, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội để giúp người dân có việc làm, thoát nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách mức sống khu vực thành thị với nông thôn. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội. Có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở dưỡng lão, hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực đông công nhân và người lao động. Quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

c) Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông

Tăng cường quản lý thông tin trên báo chí và mạng Internet đảm bảo ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật; kịp thời định hướng dư luận, đặc biệt là các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí truyền thông; tăng cường thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, hạn chế nhũng tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Xây dựng Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng, hướng tới công nghệ truyền thông tiên tiến như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội… Đẩy mạnh hoạt động đưa thông tin về cơ sở; thực hiện chuyển đổi số, đối mới công nghệ toàn diện hệ thống thông tin cơ sở đặc biệt là hệ thống loa phường, xã.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của thành phố. Phát triển mạng thông tin di động công nghệ 5G và thế hệ sau (NGN). Thực hiện ngầm hóa 100% mạng cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường trung tâm khu vực nội thành và trung tâm các huyện.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục triển khai sắp xếp cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo lộ trình. Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đạt tỷ lệ 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực. Thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi hệ thống những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu. Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh gắn với vị trí việc làm, khung năng lực. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, sử dụng, rèn luyện, thử thách thực tiễn, chế độ chính sách đối với cán bộ.

Tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án và thi hành pháp luật. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỉ lệ 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh. Phấn đấu thực hiện đạt tỉ lệ 80% trở lên quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Bảo đảm tốt công tác hậu cần và vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở doanh trại của lực lượng vũ trang; công trình quân sự trong khu vực phòng thủ thành phố và quận, huyện. Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

10. Triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển thành phố

Tăng cường triển khai củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế, địa phương và vùng lãnh thổ trên thế giới. Củng cố tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội liên lạc Việt kiều thành phố, mạng lưới liên kết kiều bào Hải Phòng tại nước ngoài. Tập trung giải quyết tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự, triển khai các nhiệm vụ về biên giới-hải đảo.

Triển khai thiết thực, hiệu quả các giải pháp, chương trình hợp tác đẩy mạnh liên kết vùng, trước hết là kết nối giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong vùng. Tích cực triển khai hoạt động liên kết vùng trong khuôn khổ “Hai hành lang-Một vành đai kinh tế” Việt Nam-Trung Quốc.

Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, chỉ đạo, hướng dẫn các Ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021-2025 tới các cấp, các ngành, các đơn vị, đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có sự đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện thắng lợi Kế hoạch.

2. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa xây dựng thành kế hoạch của đơn vị mình với nhiệm vụ phù hợp, sát với thực tế và tổ chức thực hiện, tạo phong trào trong toàn xã hội hưởng ứng thực hiện, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất các nội dung kế hoạch đề ra.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố làm đầu mối, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Đề nghị Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Thành ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội, tổ chức quần chúng chủ động, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 5 năm 2021-2025./.

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố Hải Phòng 5 năm 2021-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác